Sp-ungdom vil fjerne bomringen

— Fjern hele bomringordningen og innfør i stedet en drivstoffavgiftpå 30-40 øre per liter bensin.