Dyr fritid for funksjonshemmede

Kommunen vil nå kreve full pris for funksjonshemmede barn i skolefritidsordningen (SFO).