Fornøyd med bomløsning

Ved å ta vekk ekstragebyret i bomstasjonene er problematikken rundt lovligheten av myntautomatene løst, mener Vegdirektoratet. Jussprofessor Henning Jakhelln er langt på vei enig.