Statsråd lover rask bomløsning

Det er Torild Skogsholm (V), statsråd i Samferdselsdepartementetsom har bedt Justisdepartementet om å vurdere lovligheten vedautomatiske bomstasjoner uten veksling.