Lover fortsatt hjelp til barnløse

Selv om prisen på egenbetaling eksploderer, vil tilbudet om hjelpfor ufrivillig barnløse bli det samme også i år.