Vestlandet får minst penger til sykehus

970 millioner kroner mindre enn landsgjennomsnittet tildelessykehusene på Vestlandet. Nye sykehuseiere har ikke rettet oppskjevfordelingen.