Staten må på banen

Staten må bedre norsk luftfarts rammebetingelser, mener Randi Flesland, administrerende direktør i Luftfartsverket.