Varmen kommer i Kulturhuset

Det går mot slutten på istiden i Sandnes Kulturhus.