Ulovlig kommunebygg

Fylkesmannen gir Gann-Graveren Eiendom rett: Kulturhusets tekniske bu er ulovlig oppført.