Døveskole legges ned

Kongstein, distriktets eneste spesialskole for døve og hørselshemmede blir nedlagt. Hørselshemmede Aida Cavcic synes det er vanskelig å få kontakt med medelevene på St. Olav videregående skole.