181 barn uten barnehage

Tidligst i 2012 vil Time kommune ha full barne— hagedekning. Det er ni år etter målet.