-Scenetårn i Bjergsted må ikke glemmes

Odd Kristian Reme (ap) ønsker ikke å legge tanken om scenetårn i Bjergsted på hyllen.