Orienteringsmøte om Lyseløypa

Alle grunneiere som blir berørt av Lyses planer om å grave ned enhøyspentkabel fra Bergsagel til Li, er mandag invitert til etinformasjonsmøte i regi av Elrisk. Organisasjonen oppsto etter atLyse planla et luftspenn over Riskalandet, og har hele tiden hevdetat sjøkabel vil være det beste alternativet når Lyse ønsker å sikrestrømforsyningen fra Lysebotn til Stavanger. Lyse har skrinlagtluftspennet, men ønsker isteden en jordkabel gjennom Sandnes.