60 km/t begge veier på Bråstein

I løpet av september vil bomstasjonen på Bråstein bli gjen— åpnet. Da er det slutt på gratispaseringen.