2000 barn rammes av kutt

2000 barn i 38 private barnehager blir rammet dersom Stavanger kommune opprettholder sitt foreslåtte kutt i tilskudd.