Flere vekttall for lokal høyskole

Den sosialpedagogiske høyskolen, som holder til på Hanabryggene, har nå fått godkjent etter— og videreutdanningskurset «Barns utvikling» av Universitetet i Oslo. Det innebærer at alle som fullfører kurset, vil få registrert fem vekttall.