Mariannes foreldre ville hatt strengere dom

Når strafferammen for slike grusomme drap er 21 år, burde gjerningsmannen fått så lang straff, mener foreldrene til Marianne Våge. Den 25-årige nabomannen fikk 15 års fengsel i Haugesund byrett for drapet på deres datter.