Sviland ruster seg mot rus

Hvordan kan et lokalsam— funn som Sviland forebygge og hjelpe barn og unge som ruser seg eller har psykiske problemer?