Sosiallederen bekymret

Også sosialleder Eldbjørg Tolo ved Gjesdal sosialkontor deler lensmannens bekymringer for den skremmende og dramatiske narkotikautviklingen i kommunen.