Deg-dammen skal bli sikrere

Norges Vassdrags— og Energidirektorat (NVE) har lagt planene for forsterkning av Deg-dammen ut til ettersyn.