Dyrere med kultur

Et flertall i kommunestyret godkjente mandag økningen av budsjettrammene for kultur— og kreativitetssenteret i Strandgaten med tre millioner kroner.