Kommunen vil med i Bilist 2000

Sandnes kommune ønsker å følge opp lokalt den landsdekkendesikkerhetskampanjen Bilist 2000.