Støtte til Holmane forsamlingshus

Rådmannen i Hå vil gi kommunal støtte til nærmiljøanlegg i tilknytning til Holmane forsamlingshus i Sirevåg og innlagt vann samme sted.