Sola øker bemanningen med 150 nye stillinger

Sola flystasjon øker bemanningen fra omkring 100 ansatte i dag til nær 250 personer i løpet av få år.