- Sykepleierforbundet har svekket tillit

Avdelingssykepleierne ved Kirurgisk-ortopedisk klinikk har svekket tillit til sin fagforening, Norsk Sykepleierforbund, etter måten forbundets tillitsvalgte ved SiR har håndtert Glomsaker-saken på.