Ingen løsning for syke eldre

Dårlig kommuneøkonomi medfører ingen snarlig løsning for eldre pleietrengende i Sandnes.