- Fullstendig seier i Høyesterett

Fullstendig seier, sier forsvarer Arvid Sjødin etter at Høyesterett har tilkjent hans klient, fetteren til Birgitte Tengs, en erstatning på 613.000 og en oppreisning på 600.000 kroner.