Nord-Atlanterens dronning

Jeg opplevde min første — og eneste - orkan på "Stavangerfjord. Detvar en vond opplevelse, og jeg sa til første klasse stuert Munkerudat jeg var redd. Ikke sjøsyk, men redd.