Flere sliter økonomisk i gode tider

Et økende antall sandnesfolk bruker mer penger enn de har til rådighet. Lensmannen har i år fått flere problemsaker til behandling.