Flere anmeldt for vold i år

Antall voldsanmeldelser har første halvår i år økt med 12,7 prosent i Stavanger politidistrikt. I trafikken har antall anmeldelser gått ned med 10,8 prosent.