Busser tilgriset

To av SOTs nattbusser ble griset til med brannslokkingsapparat natttil lørdag. Gjerningsmennene kan vente seg en regning på opptil20.000 kroner dersom de blir tatt.