Vil kikke på basseng

Prosjektleder Per Hansen i Block Watne AS er ikke enig i kritikken fra nabo Linda Finjord mot parkanlegget i Smeaheia, slik det framkom i Aftenbladet Sandnes fredag. Hansen opplyser at det ble diskutert grundig om det omtalte dreneringsbassenget nær Hansabeen skulle sikres med gjerde. Dagens inngjerding er fullt ut godkjent av kommunen, understreker han. Dette i motsetning til enkelte damanlegg i boligfelt som prosjektledelsen befarte i Danmark. Der var det ikke gjerder rundt.