Soma skole legges ned

Elevene på Soma skole blir neste høst flyttet til Smeaheia eller Stangeland skoler. Elevene og foreldrene fortviler.