Bare to kommuner har flere politikere

Bystyremøtene i Sandnes er alltid fryktelig lange. Sterke krefter vil jobbe for å redusere antall bystyrepolitikere.