Stein Livar Haga

— Jeg føler ikke at ungdom har blitt verre på de 17 årene jeg harjobbet med dem. Tvert imot.