Uenighet om Sola-jord

Sola kommune sier utbygging på 2200 dekar. Fylkesdelplanen sier 1100 dekar. Uansett vil bonden Svein Sørdal miste 60 mål jord og sitte igjen med en liten kjøkkenhage.