Uenighet om gjeld i Dalane

Ernst Eik er skeptisk til kommunesammenslåing i Dalane og begrunner det med at Eigersund blir taperen.