Travleste år hittil for Norsk Luftambulanse

Norsk Luftambulanse har hittil i år hatt 6.500 utrykninger, og det er det travleste året de har hatt hittil.