Betinget dom for slag

En 25 år gammel jærbu fikk skjerpet straffen i Gulating lagmannsrett, men slapp soning.