Drapssaker i retten

Når saker som Tina-saken havner i rettsapparet og omtales i media, brukes mange ord og uttrykk som ikke er kjent fra norsk dagligtale. Vi har prøvd å gi en del folkelige forklaringer på en del ord, uttrykk og begreper som er brukt de siste dagene.