Åpen kirke for klage

Sandnes menighet åpner kirken for alle som vil komme med sin klage til Gud.