Bybrukerne undersøkes

Hva kan bli bedre for kundene i Stavanger sentrum? lurer Byen og setter i gang en storstilt undersøkelse.