Et skritt nærmere utbedring av Rv42

EGERSUND: En tiltaksplan for utbedring av Rv42 mellom Helleland ogTonstad er klar fra vegkontorene i Rogaland og Vest-Agder.