Bompenger på Bryne

LO Jæren inviterer til 1. mai-frokost og demonstrasjonstog på Bryne.