Kritikk av Stavnem-saken

Kontrollutvalget mener at saksbehandlingen i Stavnem-saken har vært uheldig. Utvalget trekker likevel ingen konklusjoner.