Østraadt-stein leveres til Torp

O.C. Østraadt har vunnet en ny prestisjekontrakt på levering av betongstein. Sandefjord lufthavn Torp skal utvides og belegges.