Flere betaler årsavgiften

I år sender Rogaland tolldistrikt ut 6000 færre purringer på årsavgiften enn året før.