Kreftregisteret ser på Sjøfareren

— Vi tar mistanken om kreft, som en følge av jobben på Sjøfareren, veldig alvorlig, sier Svein Jarle Hambre i Redningsselskapet.