Full fart for Hå-investeringar

Sykkelvegar og opprusting av skule, ny kyrkje og styrking av barnehagar står på Hå-rådmannen sitt framlegg til økonomiplan. No vil han på leit etter sparemuligheter.