- Er bitre

De to småbarnsmødrene Vigdis Huus og Tove Rafdal er bitre på politiet etter drukningsulykken i Sauda.